Formlar

A. MAL ALIMLARINA AİT DÜZENLENEN FORMLAR

1.  İhtiyaç Talep ve İrtibat Kişileri Formu
2. Örnek Teknik Şartname Formu
3.  Mal Alımı Piyasa Fiyat Araştırma Cetveli
4.  Yaklaşık Maliyet Cetveli
5. İlan Görüldü Tutanağı
6. İhale Onay Belgesi
7. Birim Fiyat Teklif Cetveli Formu
8. Birim Fiyat Teklif Mektubu Formu
9. İş Ortaklığı Beyannamesi Formu
10. Ortaklık Durum Belgesi
11. İş Bitirme Belgesi
12. Sunulmayacak Belgeler Tablosu
13. Yeterlik Bilgileri Tablosu
14. Yaklaşık Maliyetin Açıklanmasına Dair Tutanak
15. Uygun Olmadığı Değerlendirmeye Alınmayan Zarflar Tutanağı
16. Zeyilname Formu
17. İhalelere Yönelik Şikayet Başvurusu Formu
18. Mal Alımları Muayene Kabul Tutanağı
19. Kömür ve Odun Talep Formu
20. Kömür Numunesi Teslim Alma Tutanağı
21. Pelet Numunesi Teslim Alma Tutanağı


B. HİZMET ALIMLARINA AİT DÜZENLENEN FORMLAR

1. Kiralık Araç Kontrol Formu
2. Kiralık Araç Teslim Alma Tutanağı
3. Güvenlik Personeli Kıyafet Alımı Malzeme Teslim Tutanağı (Birim)
4. Güvenlik Personeli Kıyafet Alımı Malzeme Teslim Tutanağı (Personel)
5. Servis Aracı Kontrol Formu
6. Servis Aracı ve Şoför Kontrol FormuC. DEVLET MALZEME OFİSİ ALIMLARINA AİT DÜZENLENEN FORMLAR

1. DMO Mal Alımı Kredi Talepnamesi
2. DMO Mal Alımı Muteferrik Talep Formu
3. DMO Mal Alımı Taahhütname


Ç. BÜTÇE FORMLARI 

1. Ödenek Talep Formu

D. DOĞRUDAN TEMİN ALIM FORMLARI

1. Görevlendirme Formu
2. Doğrudan Temin Oluru
3. Doğrudan Temin Onay Belgesi
4. Malzeme Talep Formu
5. Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı Formu
6. Doğrudan Temin Sonuç Onay Belgesi
7. Muayene Kabul Formu


E. DMO ALIMLARINA AİT FORMLARI

1. Kredi Talepnamesi Formu
2. Malzeme İstem Formu
3. Teslim Tesellüm Tutanağı Formu


F. SÜREKLİ İŞÇİ VE TYP FORMLARI

1. Sürekli İşçi Puantaj Cetveli
2. Sürekli İşçi Puantaj Cetveli Örneği
3. Aile Durum Bildirim Formu


G. PERSONEL/ÖZLÜK İŞLERİ FORMLARI

1. Performans Değerlendirme Formu

Ğ. KAMU KONUTLARI (LOJMAN) FORMLARI

1. Kamu Konutları Puanlama Cetveli
2. Kamu Konutları Talep Beyannamesi
3. Kamu Konutları Giriş Tutanağı
4. Kamu Konutları Geri Alma Tutanağı


I. TAŞINIR İŞLEM FORMLARI

1. Taşınır Mal Malzeme İstek Belgesi
2. Taşınır Mal Malzeme Teslim Tutanağı


İ. TAŞINMAZ KİRALAMA FORMLARI

J. ANKET FORMLARI

1. Tedarikçi Değerlendirme Formu
2. Tedarikçi Memnuniyet Anketi


K. AKARYAKIT ALIMI FORMLARI

1. Aylık Akaryakıt Sarfiyat Formu