Hedeflerimiz

Başkanlığımızın Hedefleri

       Üniversitemizin kalkınma plan ve programlarında yer alan politika ve hedefleri doğrultusunda, kamu kaynaklarının etkin, ekonomik, verimli ve şeffaf bir şekilde kullanılmasını sağlamak, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı gerçekleştirmek üzere mali yönetimimizin yapısını güçlendirmek, bütçe imkanları dâhilinde mal ve hizmetlerin mevzuata uygun olarak en kısa zamanda, kaliteli ve en elverişli fiyatlarla satın alınmasını sağlamak ve alınan mal ve hizmetlerin kullanıma sunulmasını temin etmek suretiyle Üniversitemizde her alanda hizmet kalitesinin artırılmasını ve Üniversitemizin akademik ve idari ve altyapısının güçlendirilmesini sağlamak öncelikli hedeflerimizdendir.