Misyonumuz

        Üniversitemiz tüm birimlerinin, (fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulları, enstitüler, uygulama - araştırma merkezleri v.b.) hizmetlerini en iyi şekilde yürütebilmeleri, akademisyen ve öğrencilerimizin araştırma, geliştirme ve diğer bilimsel çalışmalarında akademik ortamın sağlanması ve idari altyapının güçlendirilmesi amacı ile gerekli olan makine, teçhizat ile labaratuvar chazları, tıbbi cihazlar, tıbbi demirbaşlar ve ihtiyaç duyulan diğer mal/malzeme ve hizmetlerin yasalara uygun ve ödeneklerimiz dâhilinde, hızlı, kaliteli ve ekonomik olarak temin edilmesi, depolanması ve dağıtılmasını sağlamak ve tüm alanlarda hizmet kalitesini artırarak Üniversitemizi; milli, evrensel değerler ışığında ve stratejik hedefler doğrultusunda zamanın ve çevrenin değişen şartlarını yakalayarak bilimsel ve düşünsel perspektifte sunduğu eğitim ve öğretim olanaklarıyla Bölgemizde, Ülkemizde ve uluslararası arenada diğer üniversiteler ile yarışır hale getirmektir.