İlk Yardım


     İLK YARDIM HAYAT KURTARIR
Temel İlk Yardım Uygulamalarını Öğrenin,
Siz de Hayat Kurtarın!

 
 
İlk Yardım Nedir, Neden Önemlidir?
  • Beklenmedik bir kaza veya hastalık sonucu yaşamı tehlikeye düşmüş kişiye, 112 sağlık yardımı sağlanıncaya kadar, olayın geçtiği yerde eldeki olanaklarla ilaçsız yapılan uygulamalardır.
  • İlk yardımda amaç hastanın ya da yaralının durumunun kötüleşmesini önlemek ve iyileşmesini kolaylaştırmaktır. İlk yardım yapabilmek için sertifikalı ilk yardım eğitimi almak bir zorunluluktur.
  • İlk yardımda en önemli husus, ilk yardım uygulamalarının sadece bu konuda eğitim almış kişilerce yapılmasının gerekliliğidir. Çünkü bilinçsiz yapılan ilk yardım hastayı, yaralıyı yaşamsal tehlikeye sokabilir; hatta ölümüne yol açabilir. Bilinçli, doğru ve hızlı bir şekilde yapılan ilk yardım uygulamaları ile kalıcı sakatlıklar engellenebilir, ölümler azaltılabilir. Bu açıdan, doğru ve bilinçli ilk yardım uygulanması çok önemlidir.
İlk Yardım Temel Uygulamaları (KBK Kuralı)
İlk yardım temel uygulamaları KORUMA, BİLDİRME ve KURTARMA aşamalarından oluşmaktadır.
Koruma: Olay yeri güvenliğinin sağlanmasıdır.
Bildirme: Acil yardım (1-1-2) ekiplerine olayın bildirilerek harekete geçirilmesidir.
Kurtarma: Hastaya/yaralıya olay yerinde ilk yardım işlemlerinin uygulanmasıdır.

İlk Yardım Sosyal Bir Sorumluluktur 
Ülkemizin doğal afetler, trafik kazaları ve acil müdahale gerektiren hastalık oranları incelendiğinde, altın dakikalar dediğimiz ilk anlardaki, ilk dakikalardaki müdahaleler yaşamsal önem taşımaktadır.  Bu açıdan ilk yardım eğitimi çok değerlidir. Güvenli bir yaşam sürmek için ilk yardım eğitimi almak, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluktur. Toplumsal ve bireysel sorumluluk bilgili ve eğitimli olmayı gerektirir. 

İlk Yardım Eğitimi Nasıl Alınabilir
Ülkemizde ilk yardım eğitimleri mevzuatlar çerçevesinde, İl Sağlık Müdürlükleri ve Kızılay tarafından verilmektedir. Üniversitemizde ise sadece çalışanlarımıza ve gönüllü öğrencilerimize yönelik olarak, dönemler halinde konusunda uzman kişi ve kuruluşlarla ortaklaşa düzenlenmekte ve ilk yardım eğitimini başarı ile tamamlayan kursiyerlere 3 yıl geçerliliği bulunan İlk Yardımcı Kimliği ve İlk Yardımcı Sertifikası verilmektedir.