Değerlerimiz

Başkanlığımızın değerleri;
 • Bilimsellik, Evrensellik
 • Paylaşımcılık - Çözüm odaklılık
 • Fırsat eşitliği - Liyakat - Hakkaniyet
 • Çevreye duyarlılık
 • Toplumsal yararlılık
 • Çağdaşlık
 • Yenilikçilik ve yaratıcılık
 • Katılımcılık
 • Hukuka ve etik değerlere bağlılık 
 • Güvenilirlilik
 • Hesap verebilirlik
 • Şeffaflık
hizmet ve kalite anlayışı çerçevesinde oluşturulmuştur.