Temel Afet Bilinci ve Sertifikalı İlk Yardım Eğitimleri


Temel Afet Bilinci Eğitimleri,

Üniversitemiz çalışanları ve öğrencilerimizde “afet bilinci kültürünün” oluşturulması, olası acil durumlar (teknolojik kazalar, su baskını, yangın, deprem vb. olgular) karşısında müdahale yeteneğinin geliştirilmesi, gerektiği durumlarda genel tahliye ve/veya bina içerisinde kısmi yer değiştirme becerisinin kazandırılması ile temel yangın güvenliği konularında uygulamalı olarak eğitim verilmektedir.


Sertifikalı İlk Yardım Eğitim Programı,

Çalışanlarımız ve öğrencilerimizde ilkyardım kültürü oluşturabilmek, bu anlamda ilkyardım bilgi ve becerisi kazandırabilmek ve ilk yardımcı yetiştirebilmek amacıyla, Giresun İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Başkanlığımız birlikte planlayarak “Sertifikalı İlk Yardım Eğitim Programı” yapılmaktadır.