Görevlerimiz

1-Üniversitenin ihtiyacı olan ve birimlerce talep edilen taşınır ve taşınmaz malların, araç, gereç ve hizmetlerin cari mevzuata göre satın alma, kiralama işlemlerini yürütmek.
2- Tahakkuk işlemlerinin ilgili mevzuata uygun olarak sağlıklı ve süratli düzenlenmesini sağlamak. 
3- Genel evrak hizmetlerini yürütmek. 
4- Taşınır kayıt kontrol hizmetlerini yürütmek. 
5- Üniversitemizdeki hizmet araçlarının bakım-onarım ve işletmesini yürütmek. 
6- Hizmet binalarımızın ve çevresinin güvenlik ve temizlik hizmetlerini yerine getirmek. 
7-Üniversitemiz Lojmanlarının tahsis iş ve işlemlerini yürütmek.