Duyurular Tüm Duyurular

Önemli Teknik Şartname Hazırlarken Dikkat Edilecek Hususlar Yönergesi

Mal Alımlarına Yönelik Taleplerde Birimler Tarafından Hazırlanacak Teknik Şartnameler Düzenlenirken ...

Önemli Mal/Malzeme Talebi İçin Düzenlenmesi Gereken Formlar

Makine, Teçhizat ile Laboratuvar Cihazı ve Bilgisayar, Mefruşat v.b. Mal/Malzeme Talebi İçin Düzenle...

2019 Yılı İşkur TYP Personeli Devam Takip İmza Çizelgesi

2019 Yılı İşkur TYP Personeli Devam Takip İmza Çizelgesi Formlar Linkinde Yayımlanmıştır.

2019 Yılı İşkur TYP Personeli İzin Dilekçe Örneği

2019 Yılı İşkur TYP Personeli İzin Dilekçe Örneği Formlar Linkinde Yayımlanmıştır